När du vill veta mer

FAS-portalen hittar du kvalitetssäkrad information, riktad specifikt till olika målgrupper, liksom aktuell forskning och mycket annat.

Portalen drivs av FAS-föreningen. Syftet med vår verksamhet är att öka kunskapen om de livslånga skadeverkningar som alkoholexponering under fostertiden kan leda till.

Rådgivning

FAS-föreningen erbjuder 15 minuter kostnadsfri telefonrådgivning. Förboka telefontid via mail info@fasforeningen.se eller per telefon 0418-48 11 50.

Konferens Fokus FAS 2, 14 november 2023

Konferensen Fokus FAS 2 ger grundläggande kunskap om alkoholrelaterade fosterskador och dess livslånga konsekvenser. Några av de främsta experterna inom fältet presenterar aktuella svenska studier, nordiska forskningssamarbeten och kliniska erfarenheter. Konferensen hålls den 14 november i Stockoholm samt digitalt

En rapport från Sveriges första konferens om FAS/FASD, Fokus FAS som genomfördes 9-10 februari 2023 kan laddas ner här >>