Påstående

Alla kan göra skillnad för ett barn med alkoholrelaterade fosterskador.

 

SANT!

Ju tidigare alkoholskadorna upptäcks desto bättre blir förutsättningarna för barnets framtida utveckling. Men det är aldrig för sent!  

Skador av alkohol finns kvar för alltid, som en livslång baksmälla, men barnen kan ges bättre eller sämre förutsättningar att utvecklas. Du som jobbar inom socialtjänsten kan bidra till att ett barn med alkoholskador upptäcks tidigt genom att

  • öka din egen kunskap om barn med alkohol- och drogrelaterade fosterskador

  • ge tips till kollegor som arbetar kring barnet, om var de kan söka mer kunskap

  • göra annan personal, till exempel inom barnhälsovård och skolhälsa, uppmärksammaatt barnets problematik kan vara alkoholrelaterad.