Påstående

Missbildningar och olika organskador kan ha samband med alkoholexponering under fostertiden.

 

SANT

En del barn drabbas exempelvis av:  

  • synnedsättning 
  • hörselskador 
  • läpp- käk- och gomspalt 
  • skelettdeformeringar  
  • hjärtfel 
  • litet huvud 
  • vattenskalle 
  • missbildningar på inre organ 
  • tillväxthämning.