Påstående

Det är endast barn till kvinnor med missbruk eller beroende som får alkoholskador.

 

FALSKT

Alla foster som blir utsatta för alkohol kan drabbas av skador. Även måttliga alkoholmängder påverkar fosterutvecklingen negativt. Ju större alkoholmängder och desto längre tid som fostret blir exponerat, desto större är risken för allvarliga skador.

Att barn har alkoholrelaterade fosterskador är inte så vanligt, men det är heller inte sällsynt. Man beräknar att fosterutvecklingen har påverkats av alkohol hos omkring 1% av alla barn. Mer än 1 000 barn med alkoholskador föds varje år i Sverige.