Påstående

Alla barn som har alkoholskador har tydliga tecken eller avvikelser.

 

FALSKT

Prematur födsel och dålig tillväxt syns direkt, men de flesta alkoholskadade barn har flera, mer subtila symtom.

 

Hos spädbarn ser man ofta

 • onormal skrikighet​ – spädbarnet skriker/gråter ofta utan att man kan finna någon förklaring, blir inte lugnat av att bäras, vaggas eller matas
 • dålig sugreflex​ - det är svårt att få barnet att ta bröstet/flaskan och få i sig tillräckligt 
 • svårt att sova​ - barnet har svårt att komma till ro och somna, vaknar lätt och ofta
 • onormal muskeltonus – barnets muskler kan vara för hårt spända eller för slappa.

 

Efter spädbarnsperioden kan ytterligare symtom visa sig

 • försenad motorisk utveckling, svårt att lära sig gå och prata
 • försenad psykisk utveckling
 • överkänslighet mot ljud, ljus, smak, lukt eller taktilt
 • känslighet för smärta, hunger, törst, värme eller kyla
 • svårigheter att äta och sova.

 

I förskoleåldern tillkommer ofta

 • hyperaktivitet
 • impulsstyrdhet
 • aggressioner
 • svårigheter att fungera socialt
 • distanslöshet
 • svårigheter med uppmärksamhet
 • tics
 • inlärningsproblem.