Påstående

Man kan se om barn har alkoholrelaterade fosterskador eftersom de alltid har speciella ansiktsdrag.

 

FALSKT 

Förmodligen har du hört talas om fetalt alkoholsyndrom, FAS, där just ansiktsdragen är ett kriterium för diagnosen. De flesta barn med fosterskador av alkohol har dock inte FAS.  

De har i stället fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, det vill säga bestående alkoholpåverkan på hjärnan eller andra organ, men inga typiska ansiktsdrag.  

Termen FASD omfattar FAS och alla andra typer av skador orsakade av alkohol under fostertiden.