Påstående

Barn som föds med alkoholrelaterade skador upptäcks redan på BB.

 

FALSKT 

Det är väldigt sällan, och endast i fall där skadorna är mycket grava, som man redan på BB upptäcker att ett barn har alkoholrelaterade fosterskador.   

Därför är det helt avgörande att du som följer barns utveckling under flera år, från att de är nyfödda och ända fram till förskolestarten, har tillräcklig kunskap om hur fosterskador av alkohol kan yttra sig.